» » Единая Спортивная Классификация Украины
Горный : Единая Спортивная Классификация Украины

Единая Спортивная Классификация Украины

Додаток 85
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 85)

СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

юнаки молодші: 10-15 років;

юнаки старші: 16-18 років;

юніори: 19-20 років;

дорослі: 21 рік і старші.

Вікові групи визначаються за роком народження.

Посісти місця в одному з перерахованих змагань відповідно до умов присвоєння спортивних звань та розрядів або виконати вимоги однієї з кваліфікаційних таблиць 1 - 4.

Туристські спортивні походи

Майстер спорту України

Таблиця 1

Кваліфікаційна таблиця вимог до керівників туристських спортивних походів

Звання та розряди

Категорія складності (к.с.) туристських спортивних походів

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Продовження додатка 81

У*

К*

У

К

У

К

У

К

У

К

У

К

Майстер спорту України:
1

чоловіки;

1

2**

жінки

1

Кандидат у майстри спорту України

1

1

Перший

1

1

Другий

1

1

1

Третій

1

__________
* У - участь, К - керівництво.
** Один похід може бути комбінований.

Таблиця 2

Кваліфікаційна таблиця вимог до учасників туристських спортивних походів

Звання та розряди

Категорії складності (к.с.) туристських спортивних походів

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Майстер спорту України:

чоловіки;

1

4

жінки

2

1

Кандидат у майстри спорту України

1

2

Перший

1

2*

Другий

2*

1

Третій

1

Перший юнацький

Здійснити один похід 3 ступеня складності

Другий юнацький

Здійснити один похід 2 ступеня складності

Третій юнацький

Здійснити один похід 1 ступеня складності

__________
* Допускається заміна на участь в одному поході на одну категорію складності вище.

__________
Примітка.


Результатом суддівства змагань з туристських спортивних походів є визначення виконання встановлених нормативів зі спортивного туризму у частині туристських спортивних походів, що оформлюється протоколом за встановленою формою. Визначення переможців та розподіл місць у цьому виді програми змагань не проводяться.Документом, який підтверджує виконання нормативів зі спортивного туризму у змаганнях з туристських спортивних походів та визначає їх спортивний результат, є витяг з протоколу, виданий суддівською колегією учасникам та керівнику походу, у вигляді довідки про залік туристського спортивного походу.

Таблиця 3

Кваліфікаційна таблиця вимог до учасників всеукраїнських та регіональних змагань з туристських спортивних походів

Звання та розряди

Місця команд-учасниць чемпіонату туристських спортивних походів залежно від категорії складності (к.с.)

ІІ

ІІІ

ІV

V

Майстер спорту України - чоловіки-керівники

1

або 1-2

Майстер спорту України - жінки

1

або 1-2

Майстер спорту України - чоловіки-учасники

1+ К V к.с.*

або 1-2

Кандидат у майстри спорту України

І

або 1-3

або 1-6

Перший

І

або 2-3

або 4-6

або 7-10

Другий

І

або 2-3

або 4-6

або 7-10

 

__________
Примітка.


Посісти перше місце на чемпіонаті з туристських спортивних походів та додатково взяти участь у туристському спортивному поході V категорії складності як керівник.

 

Умови виконання спортивних звань та розрядів для туристських спортивних походів

1. Спортивні звання та розряди присвоюються за умови участі в офіційних всеукраїнських та регіональних змаганнях не менше 6 команд.

2. Участь в одному поході VI категорії складності може бути замінена участю у двох походах V категорії складності.

3. Датою виконання нормативу вважається дата затвердження протоколів змагань або дата видачі довідки про останній заліковий похід.

4. Спортивні звання і розряди присвоюються за туристські спортивні походи тільки з видів спортивного туризму (автомото, велосипедний, вітрильний, водний, гірський, лижний, пішохідний, спелеологічний туризм).

5. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за результатами змагань не нижче ІІІ рангу.

Змагання з видів спортивного туризму
(автомото, велосипедний, вітрильний, водний, гірський, лижний, пішохідний, спелеологічний туризм).

Майстер спорту України

1 - у командних або 1-2 - в особистих - на чемпіонаті України на двох дистанціях (одна з дистанцій може бути замінена участю в туристському спортивному поході не нижче IV категорії складності) за умови виконання нормативу на дистанції V класу з кваліфікаційним рангом не нижче 630 балів.

Кандидат у майстри спорту України

Виконати вимоги кваліфікаційної таблиці 4 на двох дистанціях не нижче IV, V класів з кваліфікаційним рангом не нижче 200 балів (одна з дистанцій може бути замінена участю в туристському поході не нижче ІІІ категорії складності).

Перший - третій розряди, перший, другий юнацькі розряди

Виконати вимоги кваліфікаційної таблиці 4 на змаганнях з одного з видів спортивного туризму.

Таблиця 4

Кваліфікаційна таблиця

Кваліфікаційний ранг змагань на окремій дистанції (бали)

Відсоток від результату переможця

кандидат у майстри спорту України

перший розряд

другий розряд

третій розряд, перший юнацький розряд

другий юнацький розряд

Менше за 1

-

-

-

100

111

1

-

-

-

102

114

2

-

-

-

105

117

3

-

-

-

108

120

4

-

-

-

111

123

5

-

-

-

114

129

6

-

-

-

117

132

8

-

-

-

120

135

10

-

-

123

138

13

-

-

126

142

16

-

-

100

129

146

20

-

-

102

132

150

25

-

-

105

135

154

32

-

-

108

138

158

40

-

111

142

162

50

-

114

146

166

63

-

100

117

150

-

80

-

102

120

154

-

100

-

105

123

158

-

125

-

108

126

162

-

160

-

111

129

166

-

200

100

114

132

170

-

250

102

117

135

174

-

320

105

120

138

178

-

400

108

123

142

182

-

500

111

126

146

186

-

630

114

129

150

-

-

800

117

132

154

-

-

1000

120

135

158

-

-

1250

123

138

162

-

-

1600

126

142

166

-

-

2000

129

146

172

-

-

2400

132

150

176

-

-

 

__________
Примітки:


1. Перший розряд виконується на дистанціях не нижче ІІІ класу.

 

 2. Другий розряд виконується на дистанціях не нижче ІІ класу.

 

 3. Третій юнацький розряд виконують усі, хто повністю закінчив дистанцію і вклався у контрольний час.

 

Кваліфікаційний ранг змагань на окремій дистанції визначається за таблицею 5 як сума балів за спортивні розряди і звання учасників команд, що посіли перші шість місць.

Таблиця 5

Визначення кваліфікаційного рангу змагань

Звання і розряди

Майстер спорту України

Кандидат у майстри спорту України

Перший розряд

Другий розряд

Третій розряд, перший юнацький розряд

Другий юнацький розряд

Третій юнацький розряд

Бали

100

30

10

3

1

0,3

0,1

Таблиця складена з розрахунку 4 учасники у команді. Якщо у команді інша кількість учасників, для визначення суми балів команди розраховується середній бал і результат множиться на 4. Для особистих змагань сума балів перших шести учасників множиться на 4.

Кваліфікаційний ранг змагань на окремій дистанції в особистих змаганнях (крім змішаних екіпажів, зв’язок) визначається для чоловіків і жінок окремо.

Умови виконання нормативів спортивних звань та розрядних вимог у виді програми "Змагання з видів спортивного туризму (автомото, велосипедний, вітрильний, водний, гірський, лижний, пішохідний, спелеологічний туризм)"

1. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі в офіційних всеукраїнських змаганнях команд або спортсменів в особистих змаганнях у виді програми, які представляють не менше 8 регіонів України.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється з 16 років.

3. Спортивні розряди у змаганнях зі спортивного туризму присвоюються у тому випадку, якщо на дистанціях мають заліковий результат не менше 6 команд (спортсменів) і при виконанні вимог до відповідного класу дистанції.

4. Вимоги до класу дистанцій у змаганнях зі спортивного туризму визначаються окремо у кожному з видів туризму у відповідному розділі правил змагань зі спортивного туризму.

5. У разі проведення змагань на дистанціях у закритих приміщеннях присвоюються тільки спортивні розряди.

6. Спортивні звання і розряди присвоюються тільки з видів спортивного туризму (автомото, велосипедний, вітрильний, водний, гірський, лижний, пішохідний, спелеологічний туризм).

7. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за результатами змагань не нижче ІІІ рангу.

{Додаток в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту№ 2811 від 15.07.2016}

 

Поделиться новостью:

ДФСТ

Днепропетровская областная федерация спортивного туризма - занимается организацией и поддержкой спортивных и туристских мероприятий на территории Днепропетровской области.

Контакты